فعالية مساحة إلهام | إلهام القيم

نَلتفُ فِي مَساحةِ إلهام لِهدفٍ أسمى وخَلقِ مُجتمع ثقافي مُلهم

Event start date

2024-05-14

Event end date

2024-05-14

Event time

08:30 PM

Event location

أبها

Tickets

Free

Registration method

Phone number

مساحة إلهام | إلهام القيم